Näppitaustabande 

Seinäjoen AIKU-Näppi

Näpin hakuaika uusille opiskelijoille on avoinna. Seinäjoella aloittaa uusi Aiku-ryhmä elokuussa 2020!  
Hae luovan ja inspiroivan käsityöharrastuksen pariin ja täytä hakulomake.

Aikuisille suunnatun taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300h, josta perusopintojen osuus on 800 h ja syventävien opintojen 500 h. Perusopinnot voi suorittaa 4 vuodessa ja syventävät opinnot 2 vuodessa. Syksyllä kokoontumisia on 12 ja keväällä 14. Käsityön perusopintojen keskeiset sisällöt ovat Pukeutuminen, Esine- ja tekstiiliympäristöt, Palveluympäristöt sekä Rakennetut ja luonnonympäristöt. Opetus sisältää myös itsenäistä työskentelyä, projekteja, näyttelyitä sekä tutustumiskäyntejä. Perusopintojen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua syventäviin opintoihin. 

Käsityö- ja muotoilukoulu Näppiin tullessa ei tarvitse olla mestari - tärkeintä on oma kiinnostus sekä halu oppia ja löytää uutta. Perusopinnoissa perehdytään mm. käsityön materiaaleihin, työvälineisiin, tekniikoihin, suunnitteluun ja valmistukseen. Käsityön toteuttamiselle ja tekemiselle haetaan kokeilemalla uusia näkökulmia ja omaa persoonallista tekemisen tapaa. Sitoutumalla pitkäjännitteiseen opiskeluun käsityöstä voi löytää aivan uudenlaisen harrastuksen, joka antaa luovaa tekemistä, iloa ja voimavaroja.

AIKU-opintojen lukukausimaksu on 148 €. Lisäksi lukukauden lopulla laskutetaan opiskelijan käyttämät materiaalit.

Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta
Nyykoolinkatu 25, 60100 Seinäjoki 
   
Ke klo 17.00 - 20.00 (2 ryhmää)  


Ulla Vilen´ p. 044 5456 075
Elise Rajamäki p. 0400 663 525

seinajokifacebook @seinajoentaitokeskus
instagram @seinajoentaitokeskus

Instagramista

@nappikasityokoulu